Delen:
Lang Leve Kunst in Winterswijk

SZMK - Marga Klompé


Missie van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé:

Wij stellen cliënten in staat om zo lang mogelijk zelf vorm en inhoud te geven aan het eigen leven. Daar waar cliënten tekorten ervaren verlenen wij ondersteuning. Wij doen dat met vaste dienstverleners en gaan daarbij uit van de beleving van de klant. Dienstverleners zijn het gezicht van onze stichting. Wij stimuleren hen om inhoudsvolle relaties met onze cliënten aan te gaan en samen met hen te komen tot passende oplossingen. Wij bieden onze dienstverleners mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Wij verwachten van hen betrokkenheid en zelfinitiatief. Onze organisatie past zich gericht aan nieuwe omstandigheden aan. Wij continueren daarnaast wat in de praktijk goed gebleken is. De organisatie faciliteert cliënt en dienstverlener vanuit een viertal vaste waarden: gelijkwaardigheid, veiligheid, betrouwbaarheid en solidariteit. Daar waar het inhoudelijk meerwaarde heeft werken wij samen met anderen.

 

Winterswijk

Marga Klompé Winterswijk investeert in het pilot-project Kunst-moNUment: "Een bundeling van visie, ervaring en slagkracht tussen de sectoren zorg&welzijn en kunst&cultuur, om onze cliënten mogelijkheden te bieden om zich te ontplooien, hun horizon te verbreden en om positieve en zinvolle nieuwe inhoud toe te voegen aan hun leven".
In eerste instantie worden in- en uitwonende cliënten van De Berkhof uitgenodigd om deel te nemen - steeds samen met hun mantelzorger. Doel van de pilot is het verder uitwerken en fijnslijpen van de vorm en inhoud, waarna KunstmoNument breed toegankelijk wordt voor ouderen van Winterswijk en omstreken. Een effectmetingsonderzoek maakt deel uit van dit project, waarvan positieve resultaten worden verwacht! Contactpersoon binnen st. Marga Klompé is Peter Stevens, hoofd Zorg van De Berkhof in Winterswijk.

 

Lochem

Bij de Hoge Weide in Lochem en straks de nieuwe locatie in Laren is Fit-ART ook actief. Samen met bewoners worden stoute plannen gemaakt om een heuse musical te maken die in het voorjaar van 2016 op de planken zal worden gebracht. Maar dat niet alleen. Het thema Back to the Sixties klinkt al door het hele gebouw en door de buurt. Fit-ART ontwikkelt voor alle huiskamers en afdelingen nieuwe kunst&beweeg-ingrediënten voor het activiteitenprogramma. Doel van het programma is dat cliënten zo actief mogelijk meedoen en op onderdelen zelf de regie gaan voeren. 

St. Zorgcombinatie Marga Klompé heeft locaties in Aalten, Beltrum, Bredevoort, Groenlo, Laren (gld), Lichtenvoorde, Lochem en Winterswijk.