Delen:
Lang Leve Kunst in Winterswijk

SZMK - Marga KlompƩ


Missie van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé:

Wij stellen cliënten in staat om zo lang mogelijk zelf vorm en inhoud te geven aan het eigen leven. Daar waar cliënten tekorten ervaren verlenen wij ondersteuning. Wij doen dat met vaste dienstverleners en gaan daarbij uit van de beleving van de klant. Dienstverleners zijn het gezicht van onze stichting. Wij stimuleren hen om inhoudsvolle relaties met onze cliënten aan te gaan en samen met hen te komen tot passende oplossingen. Wij bieden onze dienstverleners mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Wij verwachten van hen betrokkenheid en zelfinitiatief. Onze organisatie past zich gericht aan nieuwe omstandigheden aan. Wij continueren daarnaast wat in de praktijk goed gebleken is. De organisatie faciliteert cliënt en dienstverlener vanuit een viertal vaste waarden: gelijkwaardigheid, veiligheid, betrouwbaarheid en solidariteit. Daar waar het inhoudelijk meerwaarde heeft werken wij samen met anderen.

 

Winterswijk

Marga Klompé Winterswijk investeert in het pilot-project Kunst-moNUment: "Een bundeling van visie, ervaring en slagkracht tussen de sectoren zorg&welzijn en kunst&cultuur, om onze cliënten mogelijkheden te bieden om zich te ontplooien, hun horizon te verbreden en om positieve en zinvolle nieuwe inhoud toe te voegen aan hun leven".
In eerste instantie worden in- en uitwonende cliënten van De Berkhof uitgenodigd om deel te nemen - steeds samen met hun mantelzorger. Doel van de pilot is het verder uitwerken en fijnslijpen van de vorm en inhoud, waarna KunstmoNument breed toegankelijk wordt voor ouderen van Winterswijk en omstreken. Een effectmetingsonderzoek maakt deel uit van dit project, waarvan positieve resultaten worden verwacht! Contactpersoon binnen st. Marga Klompé is Peter Stevens, hoofd Zorg van De Berkhof in Winterswijk.

 

Lochem

Bij de Hoge Weide in Lochem organiseert Fit-ART verschillende projecten voor het welzijn van de bewoners.
Zo hebben we met bewoners dromen gevangen, die weer aanleiding zijn voor verschillende activiteiten.

Zo waren er 'Wortelnotentaart-concertjes" waar bewoners luisterden, zongen en dansten met klassieke muziek en wereldmuziek. Muzebrengers komen om bewoners persoonlijke aandacht te brengen. Zo zingen zij lievelingsliedjes, of ze ontwikkelen schildertalent, ze maken muziek om met mensen te bewegen, of om met muziek en klanken proberen contact te maken. 

 

Laren
Bij het centrum voor kleinschalig wonen 't Talma; hier hebben mensen genoten van de "Wortelnotentaart-concertjes" en hebben bewoners genoten van het schilderen. 

 

MindZ
Wij ontwerpen, ontwikkelen voor en mét Marga Klompé het inspiratie- en opleidingstraject MindZ voor alle medewerkers die bijdragen aan het welzijn en leefplezier van bewoners en hun familie.

St. Zorgcombinatie Marga Klompé heeft locaties in Aalten, Beltrum, Bredevoort, Groenlo, Laren (gld), Lichtenvoorde, Lochem en Winterswijk.