Delen:

Partners


Fit-ART wil mensen in beweging brengen en wij willen ook zelf steeds nieuwe mogelijkheden ontdekken. Essentieel daarvoor is een goede en innovatieve samenwerking met professioneel kunstenaars, zorg&welzijn mensen van instellingen en uit de wijken en ook nationale en internationale collega's.

 

De professionals die wij verbinden aan een Fit-ART project komen altijd uit de regio, omdat wij het belangrijk vinden dat alles "dichtbij" is en voelt. Ook vinden wij voor zowel deelnemers als professionals een goede match belangrijk. Alleen dan wordt ieder project een feest met maximale opbrengst.
U vindt op deze website een link naar onze Fit-ART professionals en de ervaring die zij meebrengen.

 

In de regio werken wij graag samen met Cultuurmij Oost, het provinciaal kenniscentrum voor Kunst en Samenleving. Samen met hen kunnen wij alle kennis en ervaring die wij opdoen delen met anderen in de provincie Gelderland, maar ook met belangstellenden in Overijssel. Zo gaan wij in september 2016 in Zwolle een vervolg-symposium organiseren op het succesvolle Fit-ART-symposium dat in 2013 plaatshad in Lochem.

 

Fit-ART is als kwartiermaker van Lang Leve Kunst direct verbonden met landelijke en internationale innovatieve ideeën. Met onze 9 collegakwartiermakers wisselen wij regelmatig kennis en ervaring uit. En door te participeren in regionale en landelijke netwerken stimuleren wij ook zelf vernieuwing. Wij dragen onze kennis & ervaring ook graag uit naar nieuwe regio's.

 

Fit-ART wordt als kwartiermaker van Lang Leve Kunst voor 3 jaar ondersteund door de ouderenwelzijnsfondsen Sluyterman van Loo en RCOAK. Daarnaast zoeken wij voor de financiering van onze projecten mogelijkheden bij cultuur- en welzijnsfondsen.

Wij danken daarvoor ook:
Prins Bernard Cultuurfonds Gelderland, De vrienden van Sutfene, De vrienden van De Borkel, De vrienden van Gudula, Fonds 1819, Steunfonds Lochem, Stichting HSHB, Gemeente Lochem, Gemeente Zutphen, Fonds Nuts Ohra, Dokter Wittenberg Stichting.