Delen:
Versmelt met de liefde ook de kunst?

(Echt)paren in de Kunst


Versmelt met de liefde ook de kunst?


Kunstenaars-(echt)paren vormen een apart hoofdstuk in de geschiedenis van kunst en cultuur.

Los van de individuele aspecten en kwaliteiten rijst vaak de vraag:in hoeverre zijn beide partners van invloed op elkaars werk. Soms is het glashelder, soms lastig vast te stellen en een andere keer lijkt er geen sprake van beïnvloeding te zijn.

 

De colleges gaan in op eigen identiteit en symbiose. En de vraag of met de liefde, ook de kunst versmelt.
Paren uit de 19de / 20ste eeuw zullen het meest aan bod komen maar er zijn gelukkig ook een paar vroegere  voorbeelden zoals het schilderspaar Jan Miense Molenaer en Judith Leyster.

 

De meeste voorbeelden vinden we in de beeldende kunst, maar er zijn ook een aantal treffende paren te vinden uit andere hoeken. We ontkomen misschien niet altijd aan kwalitatieve vergelijkingen, maar de insteek van de lezingen is om vooral het accent te leggen op het eigene van de kunstenaars.

 

Aan de hand van veel beeldmateriaal en de nodige anekdotes wordt een beeld geschapen van de paren in hun eigen tijdsgewricht. Zo zullen onder andere:
Rodin/Claudel, Arp/Taeuber, Kahlo/ Rivera, Kandinsky/Münter,
Hepworth/Nicholson, De Kooning/Fried,Motherwell/Frankenthaler,
Ulay/Abramovic, Drukker/Kruisbrink en vele anderen de revue passeren.

 

Wees Welkom, Jaap Nijstad

 

COLLEGE-Informatie (NB nu in Lochem én Eibergen!)

 

Docent

 

Jaap Nijstad, kunsthistoricus

 

Data in Lochem

 

dinsdagmiddag 26 september en 3, 10 en 17 oktober

Tijd 14.00 - 16.00 uur

Stadshuus Lochem

Serie van 4 colleges: €80 | €25 per 'los' college

Inclusief koffie/thee

aanmelden: academie@fitart.nl

Data in Eibergen 

 

 

dinsdagmiddag 7, 14, 21, 28 november

Bibliotheek Eibergen

Tijd 14.00 - 16.00 uur

Serie van 4 colleges, ter introductie:
€70 | €20 per 'los' college

aanmelden: kreggelkwiek@fitart.nl 

 

 

Over Jaap Nijstad:

Jaap Nijstad (Lochem 1955) groeide op in een familie van antiquairs en studeerde zelf kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was enkele jaren werkzaam als research-consultant voor veilinghuis Christie’s in Londen en was collectiebeheerder in het Joods Historisch Museum in Amsterdam. Hij was 25 jaar als docent verbonden aan de Wackers Academie en een vergelijkbare periode actief als gastcurator voor het beeldhouwerscollectief ABK.

Jaap Nijstad publiceert met enige regelmaat over een heel divers scala aan kunst- en cultuurhistorische onderwerpen. Samen met zijn vrouw Jopie geeft hij via het bedrijf ‘Nijstad & Beumkes’ vorm en inhoud aan tal van activiteiten die vrijwel altijd iets met beeldende kunst te maken hebben.