Delen:

Gemeente Berkelland


BERKELLAND ZET DE SCHOUDERS ONDER KUNST&CULTUUR

 

Cultuurdeelname draagt bij aan een positiever zelfbeeld, sociale vaardigheden, verantwoordelijkheidsgevoel, zingeving en een sterker sociaal netwerk. Oftewel: deelname aan cultuur - in welke vorm dan ook - bevordert de kwaliteit van ieders bestaan. Vanuit deze drive werken in Berkelland professionals vanuit verschillende werkgebieden samen aan een breed aanbod van culturele activiteiten. Omdat wij geloven dat kunst en cultuur waarde toevoegt aan iemands leven.

 

Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid van Machteld Huber (huisarts) vormt daarin ons vertrekpunt, met de domein overstijgende samenwerking ontstaat er synergie. En stimuleren we inwoners om te zijn wie ze zijn.


Om cultuurdeelname voor iedereen mogelijk te maken, in onze gemeente spreken we van cultuur verankeren in de brede sociale basis voor elke inwoner, is het belangrijk om drempels voor moeilijk bereikbare groepen te verlagen. De (welzijns)medewerkers van het VoorMeKaar team hebben hierin een belangrijke rol als verwijzer en signaleerder vanuit hun contact met de inwoners. Zij hebben voor het cultuuraanbod waarnaar ze kunnen verwijzen de combinatiefunctionarissen en alle verenigingen, cultuurorganisaties en inloopvoorzieningen nodig.

 

Het aanbod nog toegankelijker en uitgebreider maken doen we met projecten als Kreggel & Kwiek, speciaal voor senioren. Cultuurdeelname kan voor deze groep een groot verschil maken. Dat doet Kreggel & Kwiek door het creatief vermogen van senioren aan te boren, door met cultuurdeelname in te zetten op ontmoeting en door het scheppende vermogen van ieder mens centraal te stellen: kunst is nooit verkeerd, nooit lelijk of stom, kunst IS gewoon.

 

Met dit project zetten wij in Berkelland cultuurparticipatie in als belangrijk middel voor kwaliteit van leven, een leven lang leren en meer leefplezier voor senioren. De gemeente Berkelland vervult hiermee een voortrekkersrol en voorbeeldfunctie in de Achterhoek, waar breed wordt nagedacht over preventie en hoe dit handen en voeten te geven.

 

Gemeente Berkelland
Sociaal Domein en Cultuur
Trix Klompjan en Marieke van de Geyn