Delen:

Gemeente Deventer


Age Friendly Cultural City

In januari 2017 is Fit-ART samen met de beleidsterreinen Welzijn en Cultuur op weg gegaan.
Want Deventer wil graag gezien worden als een stad waarin ook ouderen MEEDOEN aan het maatschappelijk leven.
In het programma Age Friendly Cultural Cities is kunst & cultuur het middel voor meedoen.

 

De gemeente Deventer heeft Fit-ART gevraagd om voor het AFCC-traject in de wijken Borgele-Platvoet en Zandweerd activiteit te ontwikkelen. Gekozen is voor dit gebied omdat deze wijken sterk vergrijzen en het dus wenselijk is om hier ouderen te verbinden met activiteiten in de wijk. 

 

Fit-ART heeft het programma Krasse Fratsen ontwikkeld. Dit is de geuzennaam voor allerlei kunstzinnige projecten waaraan ouderen kunnen deelnemen. Welke dit zijn, is gebaseerd op de wensen en verlangens van de deelnemers zelf.
Steeds is MEEDOEN het motto. Ouderen zijn zoveel mogelijk zelf aan zet in de projecten.

 

In de wijken betrekken we ook de sociale teams, die in hun wijk mensen treffen die middels sociaal contact en een nieuwe uitdaging weer de zin van en in het leven ontdekken. En ook met WijDeventer, die zicht heeft op aciviteiten in de wijk c.q. activiteiteiten in de wijk stimuleert. En verbinden we verschillende instanties en instellingen in de wijk, oud & jong, om mee te doen in de projecten.