Delen:

Symposium Lang Leve(ns) Kunst


In de Raadszaal van Lochem genoten 140 deelnemers van een afwisselend programma. Het symposium georganiseerd door Rita Susebeek, Gerthe Lamers en Tineke Posthumus met drie-doelen:

 • Laten zien dat Goed Oud Worden een hele kunst is: Levenskunst.
 • Ouderdom heeft en geeft kracht: een mooie levensfase, die je moet leven!
 • Actief beoefenen van de kunsten geeft zin aan en in het leven en houdt je gezond, vitaal en sociaal.

 

Opening

Trix van der Linden, wethouder cultuur, zorg&welzijn, wmo, onderwijs en duurzaamheid, opende het symposium. Cultuur is belangrijk voor Lochem. Zij ziet dat door de bemoeienis van veel - ook entousiaste oudere - burgers er een rijk cultureel leven is ontstaan. Het zet Lochem op de kaart. Lochem is als cultuurstad voor veel ouderen uit andere delen van het land reden om zich hier te vestigen. Des te belangrijker om na te denken hoe je cultuur kunt inzetten voor preventie in de ouderenzorg: mogelijkheden creëren voor actieve kunstbeoefening voor ouderen. 

Dat de gemeente de Raadszaal beschikbaar heeft gesteld voor dit  symposium Lang Leve Kunst is dan ook veelzeggend! 

 

Cabaret "Liedvermaak"

Jacqueline de Savornin Lohman (82) brengt met "Liedvermaak" het publiek helemaal in de stemming. Zeer herkenbare seniorenmomentjes -  een hilarische demonstratie van Steve - je toekomstige steunkoushulp - en de lady on high heels die valpreventie oefent en moeiteloos haar been op de piano van begeleider Bam Commijs zwaait. Haar prachtige liedjes schrijft ze zelf, soms wekken ze je lach dan weer raakt ze de emotie. Een uur cabaret van deze vrouw vliegt voorbij. Wat een brok energie! 

 

Korte film "Goed Oud Worden - Een Recept"

Camjo Ingrid Kleinsman filmt mensen van 5 generaties. Thema: wat is jouw recept om goed oud te worden. 

  

 

Monument voor Ouderen

Ingrid Kleinsman interviewt Rita Susebeek. De prachtige portretten vormen de buitencirkel van de arena waarin de bezoekers van het symposium hebben plaatsgenomen. De grote portretten van 90 bij 70 maken echt indruk. De titel Monument voor Ouderen is bedoeld als eerbetoon aan de ouderdom. Alle geportretteerden zijn zelf een monument, de tijd is over hen heengegaan. Hun gezichten zijn als landschappen met ieder hun eigen betekenis. De ouderdom mag gevierd worden en deze prachtige ouderdom dwingt respect af. Zoals de filosoof Heschel over de ouderdom zegt Beschouw het als een overwinning - Ouderdom - Beschouw het niet als een straf. Wie op jaren is heeft overzicht, heeft van zijn mislukkingen geleerd en is in staat zich van vooroordelen te ontdoen, niet meer koortsachtig bezig zijn belangen na te streven.

Rita heeft de gesprekken die ze met haar 'muzen' voerde ook vastgelegd op het doek. Als je langs de zijkanten leest, ontrafel je hun levensverhaal. 

 

 

Lang Leve Kunst

Rieke Schouten spreekt namens de ouderenfondsen Sluyterman van Loo en RCOAK. Lang Leve Kunst is een initiatief van deze fondsen. Een landelijk platform om actieve kunstbeoefening onder ouderen te stimuleren. Waarom? Omdat uit vele onderzoeken blijkt dat het beoefenen van kunst mensen gezond houdt. Het brengt je in een positieve flow, je daagt jezelf uit en je maakt nieuwe contacten. Het geeft je leven zin! Iets wat voor ouderen lang niet altijd vanzelfsprekend is, sterker nog zij nemen in vergelijking tot andere groepen veel minder deel aan kunstactiviteiten. Dit terwijl bewezen is dat stoppen met dat wat je graag doet slecht is voor je gezondheid: fysiek én psychisch. Depressies en angsten liggen dan op de loer.

Lang Leve Kunst is sinds 2014 landelijk actief met 10 kwartiermakers die in hun regio ouderen en kunst willen verbinden. Tineke Posthumus van St. Fit-ART is één van de 10 kwartiermakers


Rieke schetst het beeld van de vooroordelen die er zijn over ouderen: beleidsmakers hebben het over de ouderen als een "amorfe groep". Weg eigen identiteit. De algemene opvatting is dat je van ouderen niet meer zoveel kunt verwachten: fysiek niet, maar ook cognitief, sociaal en creatief is het toch allemaal minder. Daarom ontstijgen activiteiten voor ouderen vaak niet het niveau van "bezig zijn".

Je zou ze juist moeten aanspreken op doorzettingsvermogen, serieuze inzet en resultaat. Een serieus programma, gericht op leren, ontwikkelen en grenzen verkennen werkt sterk voor een gezond brein en een blij gemoed:

 • het doet een beroep op je aandacht, concentratievermogen
 • je maakt nieuwe hersenverbindingen
 • iets nieuws leren versterkt je zelfvertrouwen en je gevoel van trots
 • je voelt je gelukkig en dat houdt je gezond

Mooi dat Bertha Stern en Aart van den Elskamp - personen uit de film - rolmodellen blijken te zijn.  

 

Fit-ART: Leven toevoegen aan de dagen!

Tineke Posthumus van st. Fit-ART vertelt over de projecten vanaf 2014  in Lochem en Zutphen, maar ook in Winterswijk. In deze projecten zijn deelnemers uitgedaagd door professioneel kunstenaars om nieuwe dingen te doen, te leren en het beste uit zichzelf te halen. Dat blijkt te werken. De mensen staan in de startblokken om verder te gaan of zijn nooit opgehouden. Fit-ART ontwikkelt ook projecten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. In Winterswijk bij project KunstmoNUment doen de mensen met dementie gewoon mee in de groep. Maar ook zijn er projecten op maat. Alle projecten sluiten steeds aan bij de dromen en verwachtingen van de deelnemers zelf. Dromen vangen is een van de specialiteiten  van Fit-ART.

 

Voor de komende jaren (2016-2018) staan mooie projecten op stapel. Zoals 

 • "Oerend Hart- muziekkaravaan" trekt rond door de gemeente om ouderen met elkaar te verbinden en om verrassend contact te maken met groepen uit de kernen
 • "Droomoord" wordt een korte speelfilm waarin ouderen het heft in eigen hand gaan nemen om hun zorghuis te redden en opnieuw vorm te geven
 • "Spijkers on Tour" waarin het Spijkerkoor gaat reizen en wekelijks op zoek gaat naar medezangers en zangeressen
 • Muzemantel - een project waarin de muzen de mantel vormen voor kwetsbare mensen

Fit-ART wil zoveel mogelijk ouderen te laten participeren in kunst&cultuur-projecten om ouderen uit te dagen hun talent te ontwikkelen, met elkaar te verbinden en daardoor bij te dragen aan hun gezondheid en zin te geven aan en in het leven! Eruit halen wat erin zit met meer 'muziek' en minder pillen.

 

Fabuleus en intiem optreden van het Spijkerkoor

Ze waren met een afvaardiging van 7 en hun muzikant en dirigent Wolfram Reisiger. En ze straalden! Zingen is hun lust en hun leven en vandaag voor zo'n volle zaal was een hoogtepunt. Samen met Wolfram werken ze niet alleen aan hun stemmen, ze willen ook iets theatraals aan hun optreden geven. Bij het lied "Mag ik bij jou" van Claudia de Breij pinkte menig bezoeker een traantje weg en het gedicht dat Willy Hesselink voordroeg was zeer inspirerend.
De tekst hiervan houdt nu nog van ons te goed. De vrouwen kregen een staande ovatie en gaven een meezing-toegift. Ze starten met zingen in een Fit-ART project in 2014 en sindsdien hebben ze elkaar niet meer losgelaten. Sterker nog ze gaan voor uitbreiding, want ze willen door met zingen. Like hun FB-pagina Spijkerkoor en steun ze! En ze komen graag zingen op uitnodiging en tegen een vergoeding!

 

Dagzoen van Gerthe Lamers

Op TV deed ze ooit de Nachtzoen, maar bij ons wordt het de Dagzoen ~ de samenvatting van een mooie zeer inspirerende middag, waarin duidelijk is geworden dat kunst een cruciaal onderdeel is voor een zinvol en gezond leven. Zonder kunnen we niet!  

 

Muzemantel
Gerthe blikt ook vooruit. Ze vertelt meer over het nieuwe project de Muzemantel. De aanleiding voor dit project is een heel bijzondere. Ooit organiseerde zij voor haar ernstig zieke vriendin een muzikaal optreden van een zigeunerorkest aan huis. Dit heeft zo'n grote impact gehad op het ziekteverloop in haar laatste dagen, dat Gerthe besloot dit ooit voor meer mensen beschikbaar te maken. Na jaren van denken is nu het doen aangebroken. Samen met Fit-ART gaat het project (eerst) in Lochem van start. 

 

Muzemantelkoor
En dan zie welke energie er losgekomen is. Hennie Altena (mede Muzemantel-gangmaker) heeft tijdens de borrel al een 19 koppig Muzemantelkoor geformeerd mét een dirigent Marianne Weenink. We gaan dus al zeer binnenkort beginnen! Ook interesse voor dit koor? Stuur een mailtje naar aanmelden@fitart.nl.

 

Alle gasten, hartelijk dank voor jullie aandacht en interesse. Jullie hebben er voor ons ook een onvergetelijke middag van gemaakt. Tot een volgende keer!