Delen:

Twents Zilver met Kunstenschool KALIBER


Twents Zilver in Oldenzaal en Enschede

Fit-ART gaat  in 2019 en 2020 samenwerken met Kunstenschool Kaliber in Twents Zilver - het kunstparticipatieprogramma voor senioren in Oldenzaal en Enschede. Zij hebben een stuurgroep gevormd met een groot aantal organisaties uit het land van zorg&welzijn: De Posten uit Enschede, Zorgfederatie Oldenzaal, De Sint Maarten Groep, Welzijnsorganisatie Impuls, Concordia en de cultuurmakelaars en de beleidsmakers van beide gemeenten Oldenzaal en Enschede.

 

In 2019 en 2020 willen Enschede en Oldenzaal ruim baan maken voor meer kunstparticipatie in het sociaal domein. Waarbij dit programma vooral gaat over stimulering van de kunstparticipatie onder senioren, zowel in de zorghuizen als ouderen die thuis wonen. Zij zijn er - net als wij - van overtuigd dat actief een kunstvorm beoefenen helpt om zich sociaal krachtig te ontwikkelen en daardoor werkt dit preventief voor eenzaamheid en gezondheidsklachten.

 

Voor ouderen die nu zeggen zich eenzaam te voelen, kost het veel inspanning en moed om weer aansluiting te vinden. Fit-ART heeft - op basis van 5 jaar ervaring - een werkwijze bedacht om samen toch uit deze situatie te geraken. Kunstenaars spelen hierin een belangrijke rol, maar vooral ook de senioren zelf! Dit noemen wij de Kwiek-Zilver methode.

Of deze methode ook werkelijk werkt, gaan we de komende 2 jaar onderzoeken. Samen met de vakgroepen Psychologie - o.l.v. Prof. Gerben Westerhof van de Universiteit Twente, de vakgroep Muziektherapie van Artez o.l.v. dr. Annemieke Vink en met de vakgroep toegepaste gerontologie Windsheim. De Positieve Gezondheidstheorie van Machteld Huber gaat ons hierbij van dienst zijn.

 

In dit jaar strijd de gemeente Oldenzaal ook mee om de Age Friendly Cultural City-prijs!
De BNG looft voor de beste stad een prijs uit van €20.000. We hopen dat Oldenzaal dez prijs in de wacht sleept. Aan ons zal het niet liggen.