Delen:

Morgen wonen wij ook nog


Reimar von Meding - architect en stedebouwkundige - en mede-eigenaar van het architectenbureau KAW uit Rotterdam en Groningen - komt speciaal voor dit Toekomst-College voor de Fit-ART ACADEMIE naar Lochem. Voor iedereen die meer wil weten over hoe wij wonen in de toekomst!

 

Datum: maandag 16 maart
Aanvang 15.00 uur

Plaats: Huiskamer van het Stadshuus in Lochem.
Toegang: gratis (vrije gift is welkom).
Graag vooraf reserveren: Academie@Fitart.nl

 

MORGEN WONEN WE OOK NOG

 

Onze basisbehoeften zijn gegarandeerd

De lucht die wij ademen, het eten waarvan we leven, het water dat we drinken, de scholen waar onze kinderen leren, het geld waarvan we leven als we niet meer kunnen werken. We hebben met elkaar afgesproken dat iedereen daar recht op heeft. Onze overheid staat daarvoor garant. 

 

Behalve onze basisbehoefte: WONEN!
We vinden dat wonen onderhevig mag zijn aan speculatie. De 'markt regelt dit'. Het recht van de sterkste bepaalt hoe onze woon- en leefomgeving eruit ziet, het dak boven je hoofd, de plek die van jou is, de plek waar je jezelf kunt ontwikkelen. Wij laten dat gebeuren!

 

Kunnen wij het nog langer volhouden zo gemakzuchtig om te gaan met onze elementaire woon-behoefte? 
Waarom hebben wij een beweging die meer dan 100 jaar geleden al veel socialer was weer helemaal losgelaten? Waarom bouwen we nog steeds zo als we dat in de middeleeuwen deden?
En wat betekent dit allemaal voor de jonge en alle toekomstige generaties?

 

Wonen is meer dan wonen alleen. 
Het is de basis voor een heleboel maatschappelijke fenomenen. Van het dak boven het hoofd en de plek die van jou is, tot de plek waar je je persoonlijkheid kan ontwikkelen omdat je een eigen, veilige omgeving hebt. 
Waarom verbazen wij ons zo erover dat veel kinderen in achterstandswijken ook een ontwikkelingsachterstand hebben? Hoe moet dat gaan als je niet eens een eigen kamer hebt waar je rustig je huiswerk kan doen?

 

Van wonen voor gezinnen tot een omgeving waar je ook met zorg en hulp kunt leven
Waarom verbazen wij ons zo over conflicten in wijken als mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag of een vergaande hulpvraag op zichzelf moeten wonen, zonder dat wij naar hen omkijken?

 

Van de kolenkachel tot energieneutraal wonen. 
Waarom verbazen wij ons erover dat de energietransitie niet vanzelf harder gaat, als het leveren van energie een eigen businessmodel is met grote belangen?

 

Reimar wil met zijn lezing onze kennis vergroten en  ons inzichten meegeven over het grotere plaatje.
Er komt zoveel in het domein Wonen terecht. Door de hoeveelheid en complexiteit raak je kwijt welke problemen nu al realiteit zijwn en hoe pak je die dan aan.  Door zijn lezing krijgen we een beetje grip op het geheel,. we  begrijpen wat er speelt  en we krijgen en beetje zicht op wat er in de coulissen van het thema wonen zich afspeelt. En vervolgens is het  interessant om er met elkaar over na te denken, wat je dan wél kan doen om tot positieve verandering te komen.

Reimar is ervan overtuigd, dat wij tegelijkertijd werk moeten maken van een beter systeem en betere, praktische oplossingen:
Wat is mogelijk om wonen uit de speculatie te houden? 

Hoe kun je veel slimmer met bestaande woningen omgaan voordat je begint alles nieuw te bouwen? 
Wat voor nieuwe modellen zijn denkbaar voor een sterk veranderde woonbehoefte? 
En hoe kunnen professionals, de overheid, maar vooral ook bewoners zelf hieraan bijdragen?

 

In zijn lezing komen verschillende inspirerende voorbeelden aan bod. En hij zal een tipje van de sluier oplichten voor wat kansen zijn en wat wij daar allemaal aan kunnen bijdragen.

 

 

Kort Curriculum Vitae van Reimar von Meding

1995 – 1997 Studie Architectuur FH Münster

1997 – 2000 Studie Architectuur en Stedenbouw TU Delft (sinds 1997 in NL)

Tijdens en na studie werk bij diverse architectenbureaus

Sinds 2001 bij KAW, begonnen als architect

Huidige Functie: Algemeen directeur, samen met 5 partners mede-eigenaar van het bureau

In de tussentijd diverse bijzonderheden zoals:

  • Docent Academie van Bouwkunst Rotterdam
  • Juryvoorzitter Hedy ‘d Ancona Prijs voor excellente zorgarchitectuur
  • Jurylid BNA beste gebouw van het jaar
  • Atelierleider Woningbouwatelier Almere
  • Founding Partner Reimarkt

 

De Missie van Reimar von Meding: 

Reimar vindt dat wonen een basisrecht moet zijn voor iedereen. Ongeacht hoeveel je kan besteden en hoeveel hulp je nodig hebt in je leven.

Hij heeft zich gespecialiseerd in het ontwerpen van sociale woningbouw van hoge kwaliteit – en dat tegen lage kosten.  Hij heeft de ambitie om met het maken en aanpassen van woningen een positieve bijdrage te leveren aan een duurzame wereld en positief effect op maatschappelijke ontwikkelingen. Om dat te bereiken maakt hij zijn doelen graag groot, zodat je ze goed blijft zien. Ideeën zijn pas waardevol als ze impact maken. Als ze een onderdeel worden van maatschappelijke ontwikkelingen, een bijdrage leveren aan een gezonde leefomgeving, oplossingen bieden in balans met natuur en milieu. Een ontwerpproces wordt inspirerend wanneer functie, techniek en middelen ineens samenvallen. In ons werk worden zo veel kansen geboden om echt impact te maken. Aan ons de taak om de juiste keuze te maken tussen nieuwe concepten of stil moeten staan bij wat we al hebben. 
Zijn doel is altijd positieve invloed uitoefenen op de kwaliteit van het leven van mensen.

 

Meer over KAW-ARCHITECTEN