Delen:

Cultuurmij Oost


Wij werken graag samen met Cultuurmij Oost, het provinciaal kenniscentrum voor Kunst en Samenleving:

 

Netwerk Kunst en Senioren Gelderland:  zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten, zelfstandig kunstenaars en kunstinstellingen vergaren en delen kennis om kunst in te zetten als middel voor welbevinden van senioren.
Lees meer ...

 

Opzetten effectmeting op welbevinden van senioren en mantelzorgers voor project Kunst-moNUmentl 
Wij horen steeds van de deelnemers aan onze projecten dat het hen zo goed doet. Maar hoe goed? Wij willen graag weten wat de meetbare effecten zijn op het welbevinden van onze deelnemers en hun naaste omgeving, de mantelzorgers. Cultuurmij Oost denkt met ons mee in de opzet en de uitvoeringsmogelijkheden...
Binnenkort meer over het project Kunst-moNUment!

 

2e Symposium Fit-ART in 2016.
Wij werken samen aan de opzet van een nieuw Fit-ART symposium dat in september 2016 in Zwolle gaat plaatsvinden. Ook in dit symposium zal het weer gaan om de overdracht van praktische kennis en ervaring in de verbinding tussen zorg&welzijn en kunst& beweging.
Het 1e Symposium Fit-ART (Lochem 2013) was een groot succes door de samenwerking met Cultuurmij Oost (toen nog KCG), Sutfene, LKCA, Sports&Science, ArtEZ en Gerthe en Martin Lamers, cultuurmakelaar en huisarts uit Lochem. Tijdens dit symposium was Erik Scherder een groot pleitbezorger voor beter bewegen door senioren en was Hedy d'Ancona ambassadeur van Lang Leve Kunst. Deelnemers aan het symposium konden veel praktische kennis opdoen en veel voorbeeldprojecten zien en ervaren. 
Lees meer ...