Delen:

Samenzorg vraagt elkaar Begrijpen & Begrip


Goede SAMENZORG van familie en professionele zorgmedewerkers vergt een goede en gelijkwaardige relatie, waarin beide partijen elkaar serieus nemen en respect hebben voor elkaars opvattingen. De professional heeft meer kennis over ziektebeelden, complicaties, risico's, medicatie en verzorging. De cliënt en mantelzorger weten wat zij prettig vinden en wat in hun situatie het beste werkt. Het is het mooist als zij elkaar daarin aanvullen en elkaar respecteren. Ieders inbreng is even waardevol.

Dit is de ideale situatie. Echter, waar mensen samenwerken ontstaan er toch wel eens schurende situaties. En in 2 van de 3 keer gaat het mis in de communicatie. 

 

Marga Klompé wil graag van u en samen met u leren. 
We hebben een aantal voorbeelden uit de werkpraktijk verzameld en deze voorgelegd aan de acteurs van Theducater, een zeer deskundig gezelschap van trainingsacteurs met veel ervaring in de zorg. Zij hebben de situaties vertaald naar kleine scènes, die zij gaan spelen. En vervolgens aan het publiek vragen om te reageren. Waar gaat het fout? En hoe kan het beter. Ook is het mogelijk om zelf een situatie in te brengen, die u zelf al een tijdje dwarszit.
Het publiek stelt de acteurs voor de situaties eens anders te benaderen. En zo kunnen vaak onoplosbaar lijkende dilemma's toch worden besproken en ook vaak worden doorbroken. 

 

Wilt u dit meemaken? Heeft u zelf een dilemma? Of gewoon interesse?
Dan bent u van harte welkom!

 

Datum:  19 maart 2019
Aanvang:  14.30 uur (zaal open om 14.00 uur)
Plaats: Cultureel Centrum "De Mattelier", Mattelierstraat 19 in Groenlo

 

Entree: € 5 per persoon, inclusief koffie/thee

 

 

 

Leertraject Mindz

Fit-ART/WeMindZ organiseert in 2019 samen met Marga Klompé 3 bijeenkomsten voor de "Mantelzorg-Academie".
Marga Klompé wil graag samen met familie en betrokkenen meer aandacht en betekenis geven aan de betrokkenheid van familie bij hun naasten die moeten verhuizen naar een zorginstelling of er al wonen en bij de zorg die mantelzorgers samen met de thuiszorgprofessionals op zich nemen.

Als zorgers en mantelzorgers elkaar goed kunnen 'verstaan' en samen optrekken, dan kunnen zij veel waarde toevoegen aan elkaars leefplezier en werkplezier.

 

ANDERS KIJKEN, DE ANDER ZIEN
De Mantelzorg-Academie ligt in het verlengde van het maatwerk-leertraject MINDZ voor teams (2017-2020).
Dit traject ontwikkelen wij samen met Marga Klompé speciaal voor medewerkers (zorg, welzijn, facilitair als paramedische teams) om out of the box te leren denken, écht zelf - vanaf de werkvloer anders te kijken naar hun werkwijze en meer betekenis te geven aan leefplezier voor bewoners en werkplezier voor zichzelf.
Anders kijken, de ander zien is hierin de leidraad.

 

Er zijn nu 12 teams aan de slag om op de MindZ-manier invulling te geven aan meer leefplezier voor bewoners, wat henzelf ook direct meer werkplezier oplevert. Op zaterdag 22 juni presenteren de eerste teams aan elkaar welk proces zij hebben doorlopen, wat zij hebben bereikt en hoe hun bewoners dit beleven.

In september 2019 en januari 2020 mogen nog eens 18 nieuwe teams aan dit unieke MindZ-traject starten.
Met MINDZ geven medewerkers zélf een positieve draai en kleur aan hun zorg & Welzijnswerk
Zij maken het verschil!