Delen:
incl. stadswandeling in historisch perspectief

Stad Lochem beleven, begrijpen en beheren


Overheid en stedebouwers veranderen voortdurend de openbare ruimte. Zo ook in Lochem: nieuwbouw in het stadshart, een rondweg, pleinen die - zeer binnenkort - op de schop gaan en een supermarkt die naar een nieuwe plek moet. Wil je jouw mening laten gelden bij veranderingen in eigen stad?

 

Kom dan naar de werkcolleges van Prof. Rudger Smook. Hij is vast van plan om ons een betere gesprekspartner van overheid en stedebouwers te maken, door ons meer kennis van stad en haar structuur te geven.  

 

 

Ook Lochem verandert. En hoe!

 

Prof. Rudger Smook - oud hoogleraar van de TU Delft, restauratie-architect en stedebouwkundig adviseur, deed in 1984 studie naar Binnensteden in Nederland en hoe deze door allerlei ingrepen ten goede of vaker ten kwade veranderen. En nu hij in Lochem (De Velhorst) woont gaat zijn aandacht ook vooral uit naar de historische en aanstaande veranderingen in Lochem.  

 

Wij vinden daar iets van
maar het ontbreekt ons vaak aan de kennis en juiste argumenten om tegengas te geven. Wij worden niet serieus genomen als gesprekspartner. En toch willen we vaak graag meedenken om de stad mooi te maken. Wij als burgers zijn immers de gebruikers van de stad en weten als ervaringsdeskundigen hoe je daar met elkaar kunt leven.

 

Meer begrip van het stadshart en haar aderen

Prof. Smook wil ons beter laten begrijpen wat de stedebouwkundige kwaliteiten in onze eigen woonomgeving zijn en dat dit het 'resultaat' is van een lange wordingsgeschiedenis. Hij laat ons zien hoe nederzettingen zijn ontstaan en hoe dit steden werden van 1300 tot in de 19e en 20e eeus. Welke structuren zijn van belang. Met Lochem als specifiek voorbeeld. Welke authentieke en originele elementen bestaan nog, welke zijn verdwenen en welke gevolgen heeft dat voor leefbaarheid en sfeer van de stad.

 

Vooral in de jaren '60 heeft men omwille van de 'vooruitgang'veel veranderd. Aanpassingen waarvan niemand heeft voorzien welke gevolgen dit zou hebben. We kijken samen hoe wij - als burgers - mede het beleid tot behoud en herstel kunnen vormgegeven. 

 

Stadswandeling door Lochem

In het laatste werkcollege neemt Rudger Smook ons mee op een stadswandeling, waarbij we met eigen ogen waarnemen welk deel van de historische stadsstructuur nog bestaat en waar er - ondoordacht - in gehakt is. 

 

Wat kunnen wij na drie colleges
Na het volgen van deze werkcolleges hebben we meer kennis van de stad en haar structuur en van Lochem in het bijzonder. We kunnen zelf beter beargumenteren of een verandering de stad goed zal doen of wat niet. We zijn een betere gesprekspartner en kunnen gericht in actie komen.

 

Want ... Die stad is van ons allemaal!

 

 

Drie interactieve werkcolleges voor meer Historisch Stedebouwkundig Inzicht.

Data 19 mei, 26 mei en 2 juni
Tijd 14.00 - 15.30
Plaats Marktkamer, Stadshuus Lochem
Kosten

€45 voor leden Fit-ART Academie | €60 voor niet leden

Een enkel college €15 voor leden | € 20 voor niet leden

incl. koffie/thee

Aanmelden

Academie@fitart.nl